UUDRUŽENJE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE

       Početna strana pocetna strana   O Udruženju o udruzenju   O Predsedniku  izdavacka delatnost  Izdavačka delatnost izdavacka delatnost   Kontakt kontakt  
 


KNJIGE U IZDANJU

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije
septembar-2010

Borivoje Popović: Solfeđo, 1 n.

Borivoje Popović: Solfeđo, 2 n.

Borivoje Popović: Solfeđo, 3 n.

Borivoje Popović: Solfeđo, 4 n.

Borivoje Popović: Solfeđo, 5 n.

Borivoje Popović: Solfeđo, 6 n.

Borivoje Popović: Dvoglasni solfeđo

V.V. Terzić: Škola za klavirsku harmoniku 3

V.V. Terzić: Izbor etida i kompozicija za klavirsku harmoniku  4

 

Dejan Marković: Početna škola za violinu

Dejan Marković: Škola za violinu 2

Dejan Marković: Kolo oko sveta 3

Dejan Marković: Mali komadi za violinu 2- snižena cena

 

 

Jela Kršić: Hendl – klavirske kompozicije

Jela i Vesna Kršić: Za 20 prstiju

 

Radivoje Lazić: 10 komada za klarinet i klavir -snižena cena

 

Milorad Mirković: Frulica- 1, 2- snižena cena

 

Dušan Trbojević: Razmišljanja o muzici- snižena cena

Dušan Trbojević: Tri veka pijanizma -snižena cena

Dejan Despić: Mali rečnik muzičkih instrumenata -snižena cena

Branka Radović: Mala istorija muzike

 

Himna Svetom Savi,  Konstantin Babić- snižena cena

Bože pravde,  Konstantin Babić - snižena cena

Oj Srbijo,   Konstantin Babić - snižena cena

 

Stare gradske i rod. pesme,  Dragoslav Dević- snižena cena

Srpske duhovne i obr. pesme,  Dragoslav Dević- snižena cena

 KNjIGE I UDžBENICI U IZDANjU UDRUŽENjA
Dušan Trbojević: Razmišljanja o muzici

Izdavač: Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije,
Džona Kenedija 7, Zemun.
Godina: Beograd, 1992.
Br. strana: 103 str.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dušan Trbojević: Tri veka pijanizma

Izdavač: Udruženje muzičkihi baletskih pedagoga Srbije,
Džona Kenedija 7, Zemun.
Godina: Beograd, 1992.
Br. strana: 103 str.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dejan Despić: Mali rečnik muzičkih instrumenata

Izdavač:
Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije,
Džona Kenedija 7, Zemun.
Godina: Beograd, 1992.
Br. stana: 103 str.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Branka Radović: Mala istorija muzike

Izdavač: Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije,
Džona Kenedija 7, Zemun.
Godina: Beograd, 1992.
Br. strana: 117 str.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stare gradske i rodoljubive pesme
Priredio: Dr Dragoslav Dević

Izdavač:
Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije,
Džona Kenedija 7, Zemun.
Godina: Beograd, 1992.
Br. strana: 30 str.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Srpski duhovni i narodni napevi obrednih i obicajnih pesama i zdravica
Priredio: Dr Dragoslav Devic
Izdavac:
Udruženje muzickih i baletskih pedagoga Srbije,
Džona Kenedija 7, Zemun.
Godina: Beograd, 1992.
Br. strana: 22 str.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vojislava Vukovic Terzic: Škola za klavirsku harmoniku 3

Izdavač:
Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije,
Džona Kenedija 7, Zemun.
Godina: Beograd, 2002.
Br. strana: 182 str.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Vojislava Vukovic Terzic: Izbor etida i kompozicija za klavirsku harmoniku za ucenike Iv, V i VI razreda škole za osnovno muzicko obrazovanje

Izdavač:
Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije,
Džona Kenedija 7, Zemun.
Godina: Beograd, 2000.
Br. strana: 135 str.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Dejan Markovic: Mali komadi za violinu i klavir 2, Nek uvek bude pesma

Izdavač:
Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije,
Džona Kenedija 7, Zemun.
Godina: Beograd, 1996.
Br. strana: 37 str.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dejan Markovic: Škola za violinu 3, Kolo oko sveta

Izdavač:
Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije,
Džona Kenedija 7, Zemun.
Godina:Beograd, 2001.
Br. strana: 103 str.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Borivoje Popović: Solfeđo

6 knjiga za učenike od I-VI razreda škole za osnovno muzičko obrazovanje
Izdavač:
Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije,
Džona Kenedija 7, Zemun.


------------------------------------------------------------------------------------------------

Borivoje Popović: Dvoglasni solfeđo

Izdavač:
Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije,
Džona Kenedija 7, Zemun.
Godina:Beograd, 1991.
Br. strana: 135 str.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Georg Fridrih Hendl: Klavirske kompozicije, za osnovno muzičko obrazovanje
Izbor i redakcija: Jela Kršić

Izdavač:
Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije,
Džona Kenedija 7, Zemun.
Godina: Beograd, 1992.
Br. strana: 64 str.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lazić Radivoje: Vedri dani u muzičkoj školi, 10 komada za klarinet i klavir
Dvostruko izdanje, na spskom i francuskom jeziku.
Izdavač:
Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije,
Džona Kenedija 7, Zemun.
Godina: Beograd, 1996.
Br. strana: 40 str.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Himna Svetom Savi

Za jednoglasno pevanje,dvoglasni i troglasni hor sa klavirskom pratnjom
Priredio: Konstantin Babić
Beograd, 1991.
Br. strana: 4 str.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bože pravde

Za glas i klavir, dvoglasni, troglasni i mešoviti hor.
Priredio: Konstantin Babić
Beograd, 1991.
Br. strana: 4 str.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Vojteh Šistek: Oj Srbijo

Za glas i klavir, dvoglasni i troglasni hor.
Priredio: Konstantin Babić
Beograd, 1991.
Br. strana: 4 str.

 

INFORMACIJE O PRODAJI:
Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije
Džona Kenedija 7, 11080 Zemun
tel./faks: (011) 319-3582