UDRUŽENJE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE

           Početna strana pocetna strana   O Udruženju o udruzenju   O Predsedniku  izdavacka delatnost  Izdavačka delatnost izdavacka delatnost   Kontakt kontakt  
 
AKTUELNO

PROSLAVA POVODOM 60 GODINA UDRUŽENJA  ODRŽAĆE SE 22.12.2014 GODINE
U SALI DOMA VOJSKE  U 12 ČASOVA.
NA PROSLAVI ĆE BITI DODELJENE NAGRADE  I PRIZNANJA

__________________________________________________

22. REPUBLIČKOG TAKMIČENJA  IZ  SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE

REZULTATI:

Teorija muzike

1a kategorija

2a kategorija

3a kategorija

3c kategorija

4a kategorija

5a kategorija

5b kategorija

 

RASPORED

Propocicije

Prijava - Solfeđo

Prijava - Teorija muzike

Prijava - Dvoglasno pevanje

Obavezni primeri:

3c kategorija

5b kategorija

Primeri

1a kategorija

2a kategorija

2b kategorija

2c kategorija

3a kategorija

3c kategorija

______________________________________________________________

SMOTRA TALENATA u Sremskim Karlovcima
Manifestacija će se održati 29. i 30. NOVEMBRA 2014. u sali Karlovačke Gimnazije

REZULTATI

Gitara i Harfa

Harmonika

Klavir

Gudački instrumenti

Duvački instrumenti

Kamerna muzika

_____________________________________

Sajt: http://www.smotrasremskikarlovci.weebly.com/

RASPORED NASTUPA

Dopis školama

Pravilnik

Prijava za soliste

Prijava za kamerne ansamble

__________________________________________________________________

Dobitnici  nagrada  udruženja za školsku 2013/2014 godinu.

Nagrada za životno delo nije dodeljenja


nagrade za
Višegodišnje  pedagoške rezultate

1. Marina Denić- prof.  muzička Akademija,  Zvečan
2. Vesna Opsenica prof. M.Š."Josip Slavenski”, beograd
3. Dragan petrović, prof. M.Š.” Vatroslav  Lisinski,” Beograd
4.Snežana Filipović prof. prva Beogradska gimnazija
5. Jasmina Mihaljica, direktor M.Š.”petar Konjović”, Beograd
6. Ninoslav Živković, prof. F.M.U. beograd
7.Marija Nikitović, prof M.Š.“ Petar Stojanović”, Ub
8. Jelena Jeremić , prof. M.Š.”Isidor Bajić”, Novi Sad
9. Goran Penić, prof. MŠ”Isidor Bajić”, Novi Sad
10. Marta Blagojević, prof. M.Š. “Stevan Mokranjac “,  Požarevac
11. Aleksandar Burket, prof. M.Š.”Živorad Grbić”, Valjevo

za jednogodišnje pedagoške rezultate.

1. Ilija Rajković, prof.  M.Š. “Stevan Mokranjac “,  Požarevac
2. Ana Kovačević- prof. M.Š. “isidor Bajić”,  Novi Sad
3. Jovan Travica- prof. gimnazija “Jovan Jovanović Zmaj”, Novi  sad
4. Gordana Stamenković-prof. O.Š.”Sveti Sava”, Niš

_______________________________________________________

24 Republičko takmičenje horova osnovnih i osnovnih muzičkih škola Srbije i 
15 Republičko takmičenje orkestara osnovnih i osnovnih muzičkih škola Srbije

Održaće se u Nišu 31.  maja iu Beogradu 01. juna.
nadoknada troškova takmičenja po horu ili orkestru iznosi 8.000,00
Uplaćuje se na račun 355-1006914-63
primalac: Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije

ROK ZA PRIJAVE 15.06.2014.
prijave poslate mejlom netreba da budu potpisane, poslate poštom moraju imati potpis direktora škole i pečat.
Note slati mejlom ili poštom ( poštom u 3 primerka) ili doneti na tekmičenje u 3 primerka za članove žirija.

U okviru 24 Republičkog takmičenja horova osnovnih i osnovnih muzičkih škola Srbije i 15 Republičkog takmičenja orkestara osnovnih i osnovnih muzičkih škola Srbije

Organizuje se  1 Republičko takmičenje foklornih ansambala Srbije
31. Maja i 01.juna 2014. godine u Lazarevcu u sali kulturnog centra.

REZULTATI

Raspored nastupa 01.06. Beograd

Raspored nastupa 31.05. Niš

Propozicije

Prijava za hor

Prijava za orkestar

Članovi žirija 24.-og Republičkog takmičenja horova u Nišu Dr Suzana Kostić-dekan Univerziteta Umetnosti Niš, Ivana Mirović-docent Univerziteta Umetnosti Niš , Mirjana Smrekar-Stanković, prof.prosvetni savetnik, Marina Denić-redovni prof. Fakulteta Umetnosti Zvečan, Aleksandar Vujić, redovni prof FMU, Beograd ;odrekli su se honorara u korist nastradalih u poplavama .Hvala kolegama na njihovom radu i humanosti!

_____________________________________

Takmičenje Mladi Virtuoz 2014 održaće se u Muzičkoj školi Petar Konjović u Beogradu, ul.Grčića Milenka br.71, u periodu od 23 do 28 maja 2014.
Više informacija možete pronaći na web stranici:
www.musiccompetitionyv.weebly.com

__________________________________

 


gore copy 2.JPG

19. Međunarodno takmičenje petar konjović
19th International competition petar konjovic
BEOGRAD,  maj 6 - 12 :: MAY 6 - 12,  2014 Belgrade
KLAVIR/PIANO
FLAUTA/FLUTE
KLARINET/CLARINET
OBOA/OBOE
FAGOT/BASSON
TRUBA/TRUMPET
TROMBON/TROMBONE
HORNA/HORN
TUBA/TUBA
SOLO PEVANjE/SOLO SINGING

©2014
Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije
Džona Kenedija7, 11080 Zemun, Srbija // tel/fax. +38 11 7193582,
TEL/ +38
11 6609281

više informacija na www.konjovic-competition.rs/

Rezultati / Results

III kat. momci II et. /
III cat. boys II st


III kat. devojke II et. /
III cat. girls II st

Tuba
I kat. / cat.
II kat. / cat.
III kat. / cat.
IV kat. / cat.
V kat. / V cat.

 

Raspored nastupa takmičara / Schedule performance

i

www.competitionpetarkonjovic.weebly.com

more information at www.konjovic-competition.rs/

or

www.competitionpetarkonjovic.weebly.com

____________________________________________________

 

Internacionalno horsko takmičenje & Festival Vrnjačka Banja

1st International Choir Competition & Festival Vrnjačka Banja

Prijanvi list / Registration form

___________________________________________-

12 REPUBLIČKO TAKMIČENjE HOROVA
GIMNAZIJA, SREDNjIH MUZIČKIH ŠKOLA SRBIJE,
SREDNjIH STRUČNIH ŠKOLA I OMLADINSKIH HOROVA SRBIJE

Takmičenje je kalendaru takmičenja Ministarstava Prosvete, nauke i
tehnološkog razvoja 2014 godine

Održaće se 12.04.2014. godine u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“
u Novom Sadu, Zlatne grede br.4

REZULTATI

Propozicije

Više na: www.internationalchoircompetitionpk.weebly.com

____________________________________

3 MEĐUNARODNO TAKMIČENJE UDARAČKIH INSTRUMENATA
Takmičenje je kalendaru takmičenja Ministarstava Prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2014 godine
 10. i 11. maj 2014. BEOGRAD

RASPORED NASTUPA

Propozicije i prijava

Više na www.competitionforpercussion.weebly.com

3 International Music Competition for PERCUSSION instruments
May 10-11. 2014 Belgrade, SERBIA

SCHEDULE PERFORMANCE

Program and application

More about: www.competitionforpercussion.weebly.com

Žiri / Jury

Matevž Bajde

Tomaž Vouk

Želimir Vasić

 

_____________________________________

19 REPUBLIČKO TAKMIČENjE KAMERNE MUZIKE SRBIJE
Takmičenje je kalendaru takmičenja Ministarstava Prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2014 godine

TAKMIČENjE SE ODRŽAVA U MUZIČKOJ ŠKOLI“ PETAR KONjOVIĆ“ U BEOGRADU, GRČIĆA MILENKA 71
11,12 I 13 APRILA 2014 GODINE

REZULTATI 11.04.

PRAVILNIK TAKMIČENjA KAMERNE MUZIKE SRBIJE

Raspored nastupa takmičara

Više na: www.kamernamuzikarepublicko.weebly.com

________________________________________

 

23 Republičko takmičenje horova osnovnih i osnovnih muzičkih škola Srbije i 
15 Republičko takmičenje orkestara osnovnih i osnovnih muzičkih škola Srbije

Održaće se 31.05 i 01.06.2014 godine u Lazarevcu

Pravilnik

Propozicije

Primeri:

1 kategorija

2 kategorija

3 kategorija

4 kategorija

__________________________________________

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je otvoren KONKURS ZA DODELU NAGRADA Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije za postignute izuzetne rezultate u muzičkoj i baletskoj pedagogiji.

Prema Pravilniku o nagradama Udruženja mogu se dodeliti :

-JEDNA NAGRADA ZA ŽIVOTNO DELO

-NAGRADe ZA VIŠEGODIŠNjI PEDAGOŠKI RAD.

- NAGRADe ZA jednogodišnji PEDAGOŠKI RAD

Za nagrade mogu biti predloženi isključivo članovi Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije i to od strane Nastavničkog ili Umetničkog veća škole ili Fakulteta, stručnog aktiva (veća predmeta) i stručnih komisija Udruženja. Nagrada za višegodišnji uspešan rad se pojedincu može dodeliti samo jedanput u toku radnog veka.

Za svakog kandidata neophodno je dostaviti stručnu biografiju, a predlog mora biti potpisan od strane direktora, dekana ili predsednika stručne komisije.

Pismena obrazloženja predloga sa biografijama i fotokopijom diploma, priznanja i ostalih relevantnih dokumenata dostavljaju se Udruženju na adresu: Džona Kenedija 7, 11080 Zemun ili putem faksa na broj (011) 719-3582.

Rok za dostavljanje predloga je 25. 01. 2014. godine, a o razultatima konkursa kandidati će blagovremeno biti obavešteni.

Predsednik
profesor Vojislav Avramović

 

_____________________________________________

21. REPUBLIČKOG TAKMIČENJA  IZ  SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE

Rezultati

kategorija 1a

kategorija 2a

kategorija 2b

kategorija 2c

kategorija 3a

kategorija 3b

kategorija 3c

 

RASPORED NASTUPA

Raspored 7.12.

Raspored 8.12.

OBAVEŠTENJE

Propozicije

Primeri:

kategorija 1 a

kategorija 2 a

kategorija 2 b

kategorija 2 c

kategorija 3 a

kategorija 3 b

kategorija 3 c

Prijave:

Prijavni list - 2C, 3C kategorija

Prijavni list- 1a, 2a, 2b, i 3a kategorija

Prijavni list -Turnir muzickih vestina, 3b kategorija

____________________________________

SMOTRA TALENATA u Sremskim Karlovcima
održaće se 15. i 16. Novembra 2014. u sali Karlovačke Gimnazije

Propozicije

Prijava za soliste

Prijava za kamerne ansamble

__________________________________

OBAVEŠTENJE

email Udruženja: umbps@open.telekom.rs

PROMENA TELAFONSKIH BROJEVA
  OD 06.11.2012  Do 21.11. 2012  TELEFONSKI BROJEVI UDRUŽENJE BIĆE PROMENJENI
  NOVI BROJEVI UDRUŽENJA : 011/ 719-3582 i 011/ 660-9281

__________________________________


______________________________

POZIV NOVIM ČLANOVIMA ZA UKLJUČENJE U RAD UDRUŽENJA >>

-INFORMACIJE O REGULISANJU ČLANARINE I
UČLANJENU U UDRUŽENJE, tel./faks (011) 719-3582, 2609-281.
PRISTUPNICA ZA UCLANJENJE - download

- STATUT Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije može se preuzeti ovde.

- Nepreuzete diplome sa takmičenja, smotri i festivala, u organizaciji Udruženja, mogu se dobiti u našim prostorijama, adresa Džona Kenedija 7, Zemun,
svakog radnog dana u terminu od 9-14 časova.

___________________________PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA
ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU, školska 2013/2014.


Tokom školske 2012/2013. godine, odlukom Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije će realizovati sledeće projekate iz oblasti stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju:

:: PRIJAVA ZA SEMINAR - GRUPNA ::

:: PRIJAVA ZA SEMINAR - POJEDINAČNA ::

______________________________________________________________

PROFESORIMA MUZIČKOG OBRAZOVANjA, DIRIGENTIMA

S P E C I J A L I S T I Č K I S E M I N A R
ZA DIRIGENTE HOROVA
(Akreditovan - Obavezni- br.: 885)

_____________________________________________________________

“Razvoj metodike nastave muzičke kulture u osnovnim i srednjim školama u Srbiji“,
kat .br. 876, 29. – 30. 9. 2012. seminar se održava u Prva beogradska gimnazija, Beograd.
cena seminara: 4.000,00, Uplata na: 355-1006914-63, Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije.
prijave slati:

Koordinator
Snežana Filipović, fsnezana1@yahoo.com, 011/318-28-06, 063/171-88-79


Metodički postupci pri realizaciji nastave muzičke kulture u razrednoj nastavi
Kataloški br. 861

 
22 09.2012. god od 9.00 sati OŠ Mladost, Gandijeva 99, Novi Beograd

Cena seminara 3000(tri hiljade) dinara. Uplata: 355-1006914-63, Udruženje muzičkih i beletskih pedagoga Srbije
Prijave slati:
Koordinator
Ljiljana Kuveljić, 065 644 64 10, ljiljana.kuveljic@gmail.com  i Dragana Nešić, gaga.nesic@gmail.com, 011/239-04-48, 064/632-54-68

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA
ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU, školska 2012/2013.


861

 

Metodički postupci pri realizaciji nastave muzičke kulture u razrednoj nastavi

 

Kompetencija: K1
Prioriteti: 6

Institucija

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Džona Kenedija 7, 11000 Beograd

Koordinator

Dragana Nešić, gaga.nesic@gmail.com, 011/239-04-48, 064/632-54-68

Autori

Ljiljana Kuveljić, Dragana Nešić

Realizatori

Ljiljana Kuveljić, Dragana Nešić

Opšti ciljevi

Unapređivanje kompetencije, senzibiliteta i izoštravanje kriterijuma za konstruktivniju, kreativniju i funkcionalniju nastavu Muzičke kulture

Specifični ciljevi

Artikulisanje determinišućih faktora i praktična primena nastavnih jedinica, metoda rada i sadržaja vezanih za analitičko slušanje i izvođenje muzike

Sadržaj i aktivnosti

1. Praktični primeri za određene nastavne jedinice, različiti aspekti analitičkog slušanja i izvođenja muzike; Uvid u trenutnu praksu, metode i mogućnosti; uloge i zadaci nastavnika i učenika (analiza i razgovor). 2. Prilagođenost sadržaja programa obrazovnim standardima postignuća učenika u osnovnom obrazovanju. 3. Demonstracija i analitička obrada zvučnih primera. 4. Radionica – prezentacija i analiza Primena metodičkih postupaka pri obradi pesme (teorijski i demonstracioni pristup)
5. Evaluacija seminara.

Ciljna grupa

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitač u predškolskoj ustanovi

Broj učesnika

16-28

Trajanje

dva dana (16 bodova)

 

862

 

Metodološki principi u organizaciji časa i samostalnom radu učenika

 

Kompetencija: K1
Prioriteti: 6

Institucija

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Džona Kenedija 7, 11000 Zemun, Beograd

Koordinator

Radmila Marković, umbps@hotmail.com, 011/260-92-81, 062/796-004

Autori

Miomir Simonović

Realizatori

Miomir Simonović

Opšti ciljevi

Unapređenje flautističke pedagogije u OMŠ i SMŠ

Specifični ciljevi

Organizacija časa, sa posebnim osvrtom na tonske i tehničke vežbe, skale i etide

Sadržaj i aktivnosti

1. Rad na tonskim i tehničkim vežbama sa posebnim osvrtom na organizaciju svakodnevnog vežbanja učenika. Nivo školovanja: OMŠ. 2. Rad na skalama – funkcija i uloga skala u nastavi flaute u OMŠ i SMŠ. Nivo školovanja: OMŠ. 3. Rad na tehničkim vežbama i etidama. Nivo školovanja: OMŠ. 4. Rad na tonskim i tehničkim vežbama sa posebnim osvrtom na organizaciju svakodnevnog vežbanja učenika. Nivo školovanja: SMŠ. 5 Rad na skalama – funkcija i uloga skala u nastavi flaute u OMŠ i SMŠ. Nivo školovanja: SMŠ. 6. Rad na tehničkim vežbama i etidama. Nivo školovanja:SMŠ. 7. Primena obrađenih tema u flautističkoj literaturi ( komadi i ciklična dela) Nivo OMŠ. 8. Primena obrađenih tema u flautističkoj literaturi ( komadi i ciklična dela) Nivo SMŠ. 9. Razmena iskustava i rezime seminara.

Ciljna grupa

nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)

Broj učesnika

20

Trajanje

tri dana (24 boda)

 

864

 

Multimedijalna muzička radionica

 

Kompetencija: K1
Prioriteti: 5

Institucija

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Džona Kenedija 7, 11080 Zemun

Koordinator

Silvana Grujić, silva@drenik.net, multimedijanamr@gmail.com, 011/367-11-45, 063/771-10-88

Autori

Marijana Milošević Simić, Silvana Grujić

Realizatori

Marijana Milošević Simić, Silvana Grujić

Opšti ciljevi

Rad nastavnika u osnovnim i osnovnim muzičkim školama i vaspitača u predškolskim ustanovama na iniciranju dečjeg interesovanja za muziku. Razvoj i negovanje sluha i osećaja za ritam. Postizanje kvalitetne recepcije i interpretacije muzičkog materijala, izgradnja muzičkog ukusa i razvoj stvaralačkog izražavanja

Specifični ciljevi

Spajanje različitih medija u prezentaciji sistematizovane građe

Sadržaj i aktivnosti

1. Priprema za muzičko izvođenje i analiza muzičkog dela. 2. Čin interpretacije. 3. Percepcija muzike. 4. Muzički instrumenti. 5. Priče o muzici. 6. Muzičke igre. 7. Muzičke dramatizacije. 8. Rad na muzičkoj pismenosti i razvoju muzičkih sposobnosti. 9. Različite metode učenja muzike. 10. Muzički žanrovi. 11. Kompozitori. 12. Izvođači. 13. Klasična, primenjena, dečja, popularna i izvorna muzika.

Ciljna grupa

nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkoj i baletskoj školi), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitači u predškolskim ustanovama medicinske sestre– vaspitači, stručni saradnici

Broj učesnika

30

Trajanje

dva dana (16 bodova)

 

872

 

Priprema dela za javno izvođenje u nastavi violončela i kamerne muzike

 

Kompetencija: K1
Prioriteti: 6

Institucija

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Džona Kenedija 7, 11000 Beograd

Koordinator

Radmila Marković, umbps@hotmail.com, 011/319-35-82, 060/369-02-80

Autori

Branislav Petrović

Realizatori

Branislav Petrović

Opšti ciljevi

Osposobljavanje nastavnika za uspešnu realizaciju javnih nastupa učenika

Specifični ciljevi

Postavka teorijskih i praktičnih elemenata pristupa metodskom zadatku: pitanja selekcije dela, selekcije dodatne literature, tehnička priprema, psihološki pristup

Sadržaj i aktivnosti

Postavka teorijskih i praktičnih elemenata pristupa metodskom zadatku: pitanja selekcije dela, selekcije dodatne literature, tehnička priprema, psihološki pristup.

Ciljna grupa

profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim)

Broj učesnika

10

Trajanje

dva dana (16 bodova)

 

875

 

Rad na interpretaciji kompozicija različitih stilova u nastavi klavira

 

Kompetencija: K1
Prioriteti: 4, 6

Institucija

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Džona Kenedija 7, 11000 Zemun

Koordinator

Radmila Marković, umbps@hotmail.com, 011/260-92-81, 062/796-004

Autori

Branka Žiravac Jeremić

Realizatori

Branka Žiravac Jeremić

Opšti ciljevi

Unapređenje i osavremenjivanje nastave klavira u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi u skladu sa savremenim tokovima muzičke pedagogije i izvođaštva

Specifični ciljevi

Unapređenje i osavremenjivanje nastave klavira u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi u skladu sa savremenim tokovima muzičke pedagogije i izvođaštva

Sadržaj i aktivnosti

1. Muzičke ilustracije kao demonstracija predavanja, na klaviru, uživo; sa kompakt-diskova prezentacija različitih izvođenja istih kompozicija, kao slika mode i individualnosti pijanista, kao i slika različitih tradicija i uobičajenog izvođenja kompozicija iz različitih epoha i vekova kroz snimke najcenjenijih interpretatora određenih autora. 2. Praktičan rad sa učenicima kao ilustracija pedagoškog pristupa učenicima raznih razreda i uzrasta; na putu ka raznovrsnom i kvalitetnom izvođenju adekvatno uzrastu učenika (dela rokokoa, baroka, klasike, romantike, impresionizma, ekspresionizma i savremene muzike).

Ciljna grupa

nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)

Broj učesnika

30

Trajanje

dva dana (16 bodova)

 

876

 

Razvoj metodike nastave muzičke kulture u osnovnim i srednjim školama u Srbiji

 

Kompetencija: K1
Prioriteti: 5, 6

Institucija

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga, Džona Kenedija 7, 11070 Novi Beograd

Koordinator

Snežana Filipović, fsnezana1@yahoo.com, 011/318-28-06, 063/171-88-79

Autori

Snežana Filipović, Milka Pajević

Realizatori

Snežana Filipović, Milka Pajević

Opšti ciljevi

Da pomogne nastavnicima muzike koja je jedan od najznačajnijih razvojnih činilaca u celokupnom razvoju ličnosti (kognitivnom, emotivnom, fizičkom) da na optimalni način adekvatno pristupe muzici kao fenomenu čovekovog izražavanja sa jedne strane i fenomenu obrazovanja sa druge.

Specifični ciljevi

Upoznavanje polaznika sa istorijskim razvojem muzičke pedagogije u Srbiji, dostignućima iz savremene psihologije i pedagogije koji su od značaja za nastavu muzike, Standardima za nastavu Muzičke kulture kod nas i u svetu, vannastavnim aktivnostima u okviru predmeta Muzička kultura u svim tipovima škola, mogućnostima unapređenja horske i vokalne tehnike, multimedijima u nastavi muzičke kulture kao i sa aktuelnim smotrama i takmičenjima značajnim za ovaj predmet

Sadržaj i aktivnosti

1.Istorijski razvoj nastave muzike u srpskim školama tokom 19. i 20. veka 2.Mogućnosti primene savremenih dostignuća psihologije i pedagogije za unapređivanje nastave muzike. 3. Standardi u obrazovanju – istorijski i problemski pristup. 4. Vannastavne aktivnosti u nastavi muzičke kulture u osnovnim školama, gimnazijama i srednjim stručnim školama. 5. Mogućnosti rada na unapređivanju horske vokalne tehnike. 6. Multimedija u nastavi muzičke kulture. 7. Smotre i takmičenja.

Ciljna grupa

nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi

Broj učesnika

30

Trajanje

dva dana (16 bodova)

 

894

 

Umeće sviranja na violini od učionice do scene

 

Kompetencija: K1
Prioriteti: 6

Institucija

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Džona Kenedija 7, 11000 Beograd

Koordinator

Radmila Marković, umbps@hotmail.com, 011/319-35-82

Autori

Vladimir Marković

Realizatori

Vladimir Marković

Opšti ciljevi

Ostvarivanje, podsticanje i razvoj u najširem smislu pristupa nastavi violine; Upućivanje u pristup nastavi violine za celokupan uzrast učenika kroz dodatne informacije o elementima istorijskog razvoja violine

Specifični ciljevi

Identifikovanje specifičnih ciljeva nastave violine, koji zavise od vrsta violinske škole, upoznavanja violine kao i poimanje pristupu nastavi koji su veliki pedagozi kroz istorijski sled dali u svojstvu svoga dela

Sadržaj i aktivnosti

1. Držanje instrumenta i položaj tela. 2. Leva ruka – zglob, šaka, prsti i palac. 3. Intonacija, pozicije, vibrato, prelazi, rad i artikulacija prstiju. 4. Desna ruka; držanje gudala, sistem opruge, produkcija tona – vođenje i brzina gudala, dobijanje ravnog tona i potezi. 5. Osnove vežbanja – skale, etide. 6. Interpretacija – poznavanje stilova kroz epohe. 7. Scensko izvođenje – individualni prilaz učenikovim sposobnostima –kontrola na sceni, saradnja sa klavirskim saradnikom i komunikacija sa publikom.

Ciljna grupa

profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim)

Broj učesnika

12

Trajanje

dva dana (16 bodova)

 

 

 

 

 

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije - Copyright 2006 © - Sva prava zadržana
Optimizovano za rezoluciju 1024x768 IE
Poslednja promena -01.12.2009.
KNJIGE U IZDANJU
UDRUŽENJA MOGU SE NABAVITI U SLEDEĆIM
KNJIŽARAMA U SRBIJI
:

-Beopolis, Makedonska 22, Beograd, tel. 322-9922
-Harmonija, Brankova 23, Beograd,
tel. 2628-933, 2634-985
-Stringer, Kralja Milutina 31, Beograd, tel. 3629-444
-Finek, Bulevar Despota Stefana 68/b, Beograd, tel. 3293-840
-Muzicka prodavnica Konga, Cumicevo sokace 1. sprat, lokal 99,
tel. 324-1947
-Knjižara Prosveta, Knez Mihailova 1, Beograd, tel. 2625-851
-Knjižara Dereta, Knez Mihailova 46, Beograd
-Srpska književna zadruga, Kralja Milana 19, Beograd, tel. 3231-593
-Knjižara Nolit, Kralja Milana 34, Beograd
-Muzicki komision Ton, Ruzveltova 38, Beograd, tel. 2446-932
-Knjižara Plato, Akademski trg 1, Beograd
-Knjižara Stubovi kulture – Beoizlog, Trg Republike 5, Beograd
-Muzicka prodavnica Mega Music, Kneginje Zorke 20, Beograd
-Knjižara Madlenianum, Glavna 32, Zemun, tel. 2107-921
-Muzicka kuca Nota, Njegoševa 15, Novi Sad, tel. (021) 6616-077
-Stringer, Katolicka porta 6, Novi Sad, tel. (021) 424-611
-Jesal, Valjevo, tel. (014) 220-383
-Nota, Stevana Mokranjca 2, Knjaževac, tel. (019) 731-423
-Muzicki magazin Solfeđo, Tržni centar žir, Jagodina, tel. (035) 243-099
-Jenny music shop, Kneza Miloša 293, Aranđelovac, tel. (034) 710-113
-Akord, Dušanova 22, Kruševac, tel. (037) 34-136
-2M, Maršala Tita 65, Macvanska Mitrovica, tel. (022) 221-75
9