UDRUŽENJE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE

           Početna strana pocetna strana   O Udruženju o udruzenju   O Predsedniku  izdavacka delatnost  Izdavačka delatnost izdavacka delatnost   Kontakt kontakt  
 
AKTUELNO

Takmičenje Mladi Virtuoz 2014 održaće se u Muzičkoj školi Petar Konjović u Beogradu, ul.Grčića Milenka br.71, u periodu od 23 do 28 maja 2014.
Više informacija možete pronaći na web stranici:
www.musiccompetitionyv.weebly.com

__________________________________

 


gore copy 2.JPG

19. Međunarodno takmičenje petar konjović
19th International competition petar konjovic
BEOGRAD,  maj 6 - 12 :: MAY 6 - 12,  2014 Belgrade
KLAVIR/PIANO
FLAUTA/FLUTE
KLARINET/CLARINET
OBOA/OBOE
FAGOT/BASSON
TRUBA/TRUMPET
TROMBON/TROMBONE
HORNA/HORN
TUBA/TUBA
SOLO PEVANjE/SOLO SINGING

©2014
Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije
Džona Kenedija7, 11080 Zemun, Srbija // tel/fax. +38 11 7193582,
TEL/ +38
11 6609281

više informacija na www.konjovic-competition.rs/

Raspored nastupa takmičara / Schedule performance

i

www.competitionpetarkonjovic.weebly.com

more information at www.konjovic-competition.rs/

or

www.competitionpetarkonjovic.weebly.com

____________________________________________________

 

Internacionalno horsko takmičenje & Festival Vrnjačka Banja

1st International Choir Competition & Festival Vrnjačka Banja

Prijanvi list / Registration form

___________________________________________-

12 REPUBLIČKO TAKMIČENjE HOROVA
GIMNAZIJA, SREDNjIH MUZIČKIH ŠKOLA SRBIJE,
SREDNjIH STRUČNIH ŠKOLA I OMLADINSKIH HOROVA SRBIJE

Takmičenje je kalendaru takmičenja Ministarstava Prosvete, nauke i
tehnološkog razvoja 2014 godine

Održaće se 12.04.2014. godine u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“
u Novom Sadu, Zlatne grede br.4

REZULTATI

Propozicije

Više na: www.internationalchoircompetitionpk.weebly.com

____________________________________

3 MEĐUNARODNO TAKMIČENJE UDARAČKIH INSTRUMENATA
Takmičenje je kalendaru takmičenja Ministarstava Prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2014 godine
 10. i 11. maj 2014. BEOGRAD

Propozicije i prijava

Više na www.competitionforpercussion.weebly.com

3 International Music Competition for PERCUSSION instruments
May 10-11. 2014 Belgrade, SERBIA

Program and application

More about: www.competitionforpercussion.weebly.com

Žiri / Jury

Matevž Bajde

Tomaž Vouk

Želimir Vasić

 

_____________________________________

19 REPUBLIČKO TAKMIČENjE KAMERNE MUZIKE SRBIJE
Takmičenje je kalendaru takmičenja Ministarstava Prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2014 godine

TAKMIČENjE SE ODRŽAVA U MUZIČKOJ ŠKOLI“ PETAR KONjOVIĆ“ U BEOGRADU, GRČIĆA MILENKA 71
11,12 I 13 APRILA 2014 GODINE

REZULTATI 11.04.

PRAVILNIK TAKMIČENjA KAMERNE MUZIKE SRBIJE

Raspored nastupa takmičara

Više na: www.kamernamuzikarepublicko.weebly.com

________________________________________

 

23 Republičko takmičenje horova osnovnih i osnovnih muzičkih škola Srbije i 
15 Republičko takmičenje orkestara osnovnih i osnovnih muzičkih škola Srbije

Održaće se 31.05 i 01.06.2014 godine u Lazarevcu

Pravilnik

Propozicije

Primeri:

1 kategorija

2 kategorija

3 kategorija

4 kategorija

__________________________________________

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je otvoren KONKURS ZA DODELU NAGRADA Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije za postignute izuzetne rezultate u muzičkoj i baletskoj pedagogiji.

Prema Pravilniku o nagradama Udruženja mogu se dodeliti :

-JEDNA NAGRADA ZA ŽIVOTNO DELO

-NAGRADe ZA VIŠEGODIŠNjI PEDAGOŠKI RAD.

- NAGRADe ZA jednogodišnji PEDAGOŠKI RAD

Za nagrade mogu biti predloženi isključivo članovi Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije i to od strane Nastavničkog ili Umetničkog veća škole ili Fakulteta, stručnog aktiva (veća predmeta) i stručnih komisija Udruženja. Nagrada za višegodišnji uspešan rad se pojedincu može dodeliti samo jedanput u toku radnog veka.

Za svakog kandidata neophodno je dostaviti stručnu biografiju, a predlog mora biti potpisan od strane direktora, dekana ili predsednika stručne komisije.

Pismena obrazloženja predloga sa biografijama i fotokopijom diploma, priznanja i ostalih relevantnih dokumenata dostavljaju se Udruženju na adresu: Džona Kenedija 7, 11080 Zemun ili putem faksa na broj (011) 719-3582.

Rok za dostavljanje predloga je 25. 01. 2014. godine, a o razultatima konkursa kandidati će blagovremeno biti obavešteni.

Predsednik
profesor Vojislav Avramović

 

_____________________________________________

21. REPUBLIČKOG TAKMIČENJA  IZ  SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE

Rezultati

kategorija 1a

kategorija 2a

kategorija 2b

kategorija 2c

kategorija 3a

kategorija 3b

kategorija 3c

 

RASPORED NASTUPA

Raspored 7.12.

Raspored 8.12.

OBAVEŠTENJE

Propozicije

Primeri:

kategorija 1 a

kategorija 2 a

kategorija 2 b

kategorija 2 c

kategorija 3 a

kategorija 3 b

kategorija 3 c

Prijave:

Prijavni list - 2C, 3C kategorija

Prijavni list- 1a, 2a, 2b, i 3a kategorija

Prijavni list -Turnir muzickih vestina, 3b kategorija

____________________________________

SMOTRA TALENATA u Sremskim Karlovcima
održaće se 15. i 16. Novembra 2014. u sali Karlovačke Gimnazije

Propozicije

Prijava za soliste

Prijava za kamerne ansamble

__________________________________

OBAVEŠTENJE

email Udruženja: umbps@open.telekom.rs

PROMENA TELAFONSKIH BROJEVA
  OD 06.11.2012  Do 21.11. 2012  TELEFONSKI BROJEVI UDRUŽENJE BIĆE PROMENJENI
  NOVI BROJEVI UDRUŽENJA : 011/ 719-3582 i 011/ 660-9281

__________________________________


______________________________

POZIV NOVIM ČLANOVIMA ZA UKLJUČENJE U RAD UDRUŽENJA >>

-INFORMACIJE O REGULISANJU ČLANARINE I
UČLANJENU U UDRUŽENJE, tel./faks (011) 719-3582, 2609-281.
PRISTUPNICA ZA UCLANJENJE - download

- STATUT Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije može se preuzeti ovde.

- Nepreuzete diplome sa takmičenja, smotri i festivala, u organizaciji Udruženja, mogu se dobiti u našim prostorijama, adresa Džona Kenedija 7, Zemun,
svakog radnog dana u terminu od 9-14 časova.

___________________________







PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA
ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU, školska 2013/2014.


Tokom školske 2012/2013. godine, odlukom Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije će realizovati sledeće projekate iz oblasti stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju:

:: PRIJAVA ZA SEMINAR - GRUPNA ::

:: PRIJAVA ZA SEMINAR - POJEDINAČNA ::

______________________________________________________________

PROFESORIMA MUZIČKOG OBRAZOVANjA, DIRIGENTIMA

S P E C I J A L I S T I Č K I S E M I N A R
ZA DIRIGENTE HOROVA
(Akreditovan - Obavezni- br.: 885)

_____________________________________________________________

“Razvoj metodike nastave muzičke kulture u osnovnim i srednjim školama u Srbiji“,
kat .br. 876, 29. – 30. 9. 2012. seminar se održava u Prva beogradska gimnazija, Beograd.
cena seminara: 4.000,00, Uplata na: 355-1006914-63, Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije.
prijave slati:

Koordinator
Snežana Filipović, fsnezana1@yahoo.com, 011/318-28-06, 063/171-88-79


Metodički postupci pri realizaciji nastave muzičke kulture u razrednoj nastavi
Kataloški br. 861

 
22 09.2012. god od 9.00 sati OŠ Mladost, Gandijeva 99, Novi Beograd

Cena seminara 3000(tri hiljade) dinara. Uplata: 355-1006914-63, Udruženje muzičkih i beletskih pedagoga Srbije
Prijave slati:
Koordinator
Ljiljana Kuveljić, 065 644 64 10, ljiljana.kuveljic@gmail.com  i Dragana Nešić, gaga.nesic@gmail.com, 011/239-04-48, 064/632-54-68

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA
ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU, školska 2012/2013.


861

 

Metodički postupci pri realizaciji nastave muzičke kulture u razrednoj nastavi

 

Kompetencija: K1
Prioriteti: 6

Institucija

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Džona Kenedija 7, 11000 Beograd

Koordinator

Dragana Nešić, gaga.nesic@gmail.com, 011/239-04-48, 064/632-54-68

Autori

Ljiljana Kuveljić, Dragana Nešić

Realizatori

Ljiljana Kuveljić, Dragana Nešić

Opšti ciljevi

Unapređivanje kompetencije, senzibiliteta i izoštravanje kriterijuma za konstruktivniju, kreativniju i funkcionalniju nastavu Muzičke kulture

Specifični ciljevi

Artikulisanje determinišućih faktora i praktična primena nastavnih jedinica, metoda rada i sadržaja vezanih za analitičko slušanje i izvođenje muzike

Sadržaj i aktivnosti

1. Praktični primeri za određene nastavne jedinice, različiti aspekti analitičkog slušanja i izvođenja muzike; Uvid u trenutnu praksu, metode i mogućnosti; uloge i zadaci nastavnika i učenika (analiza i razgovor). 2. Prilagođenost sadržaja programa obrazovnim standardima postignuća učenika u osnovnom obrazovanju. 3. Demonstracija i analitička obrada zvučnih primera. 4. Radionica – prezentacija i analiza Primena metodičkih postupaka pri obradi pesme (teorijski i demonstracioni pristup)
5. Evaluacija seminara.

Ciljna grupa

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitač u predškolskoj ustanovi

Broj učesnika

16-28

Trajanje

dva dana (16 bodova)

 

862

 

Metodološki principi u organizaciji časa i samostalnom radu učenika

 

Kompetencija: K1
Prioriteti: 6

Institucija

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Džona Kenedija 7, 11000 Zemun, Beograd

Koordinator

Radmila Marković, umbps@hotmail.com, 011/260-92-81, 062/796-004

Autori

Miomir Simonović

Realizatori

Miomir Simonović

Opšti ciljevi

Unapređenje flautističke pedagogije u OMŠ i SMŠ

Specifični ciljevi

Organizacija časa, sa posebnim osvrtom na tonske i tehničke vežbe, skale i etide

Sadržaj i aktivnosti

1. Rad na tonskim i tehničkim vežbama sa posebnim osvrtom na organizaciju svakodnevnog vežbanja učenika. Nivo školovanja: OMŠ. 2. Rad na skalama – funkcija i uloga skala u nastavi flaute u OMŠ i SMŠ. Nivo školovanja: OMŠ. 3. Rad na tehničkim vežbama i etidama. Nivo školovanja: OMŠ. 4. Rad na tonskim i tehničkim vežbama sa posebnim osvrtom na organizaciju svakodnevnog vežbanja učenika. Nivo školovanja: SMŠ. 5 Rad na skalama – funkcija i uloga skala u nastavi flaute u OMŠ i SMŠ. Nivo školovanja: SMŠ. 6. Rad na tehničkim vežbama i etidama. Nivo školovanja:SMŠ. 7. Primena obrađenih tema u flautističkoj literaturi ( komadi i ciklična dela) Nivo OMŠ. 8. Primena obrađenih tema u flautističkoj literaturi ( komadi i ciklična dela) Nivo SMŠ. 9. Razmena iskustava i rezime seminara.

Ciljna grupa

nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)

Broj učesnika

20

Trajanje

tri dana (24 boda)

 

864

 

Multimedijalna muzička radionica

 

Kompetencija: K1
Prioriteti: 5

Institucija

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Džona Kenedija 7, 11080 Zemun

Koordinator

Silvana Grujić, silva@drenik.net, multimedijanamr@gmail.com, 011/367-11-45, 063/771-10-88

Autori

Marijana Milošević Simić, Silvana Grujić

Realizatori

Marijana Milošević Simić, Silvana Grujić

Opšti ciljevi

Rad nastavnika u osnovnim i osnovnim muzičkim školama i vaspitača u predškolskim ustanovama na iniciranju dečjeg interesovanja za muziku. Razvoj i negovanje sluha i osećaja za ritam. Postizanje kvalitetne recepcije i interpretacije muzičkog materijala, izgradnja muzičkog ukusa i razvoj stvaralačkog izražavanja

Specifični ciljevi

Spajanje različitih medija u prezentaciji sistematizovane građe

Sadržaj i aktivnosti

1. Priprema za muzičko izvođenje i analiza muzičkog dela. 2. Čin interpretacije. 3. Percepcija muzike. 4. Muzički instrumenti. 5. Priče o muzici. 6. Muzičke igre. 7. Muzičke dramatizacije. 8. Rad na muzičkoj pismenosti i razvoju muzičkih sposobnosti. 9. Različite metode učenja muzike. 10. Muzički žanrovi. 11. Kompozitori. 12. Izvođači. 13. Klasična, primenjena, dečja, popularna i izvorna muzika.

Ciljna grupa

nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkoj i baletskoj školi), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitači u predškolskim ustanovama medicinske sestre– vaspitači, stručni saradnici

Broj učesnika

30

Trajanje

dva dana (16 bodova)

 

872

 

Priprema dela za javno izvođenje u nastavi violončela i kamerne muzike

 

Kompetencija: K1
Prioriteti: 6

Institucija

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Džona Kenedija 7, 11000 Beograd

Koordinator

Radmila Marković, umbps@hotmail.com, 011/319-35-82, 060/369-02-80

Autori

Branislav Petrović

Realizatori

Branislav Petrović

Opšti ciljevi

Osposobljavanje nastavnika za uspešnu realizaciju javnih nastupa učenika

Specifični ciljevi

Postavka teorijskih i praktičnih elemenata pristupa metodskom zadatku: pitanja selekcije dela, selekcije dodatne literature, tehnička priprema, psihološki pristup

Sadržaj i aktivnosti

Postavka teorijskih i praktičnih elemenata pristupa metodskom zadatku: pitanja selekcije dela, selekcije dodatne literature, tehnička priprema, psihološki pristup.

Ciljna grupa

profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim)

Broj učesnika

10

Trajanje

dva dana (16 bodova)

 

875

 

Rad na interpretaciji kompozicija različitih stilova u nastavi klavira

 

Kompetencija: K1
Prioriteti: 4, 6

Institucija

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Džona Kenedija 7, 11000 Zemun

Koordinator

Radmila Marković, umbps@hotmail.com, 011/260-92-81, 062/796-004

Autori

Branka Žiravac Jeremić

Realizatori

Branka Žiravac Jeremić

Opšti ciljevi

Unapređenje i osavremenjivanje nastave klavira u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi u skladu sa savremenim tokovima muzičke pedagogije i izvođaštva

Specifični ciljevi

Unapređenje i osavremenjivanje nastave klavira u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi u skladu sa savremenim tokovima muzičke pedagogije i izvođaštva

Sadržaj i aktivnosti

1. Muzičke ilustracije kao demonstracija predavanja, na klaviru, uživo; sa kompakt-diskova prezentacija različitih izvođenja istih kompozicija, kao slika mode i individualnosti pijanista, kao i slika različitih tradicija i uobičajenog izvođenja kompozicija iz različitih epoha i vekova kroz snimke najcenjenijih interpretatora određenih autora. 2. Praktičan rad sa učenicima kao ilustracija pedagoškog pristupa učenicima raznih razreda i uzrasta; na putu ka raznovrsnom i kvalitetnom izvođenju adekvatno uzrastu učenika (dela rokokoa, baroka, klasike, romantike, impresionizma, ekspresionizma i savremene muzike).

Ciljna grupa

nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)

Broj učesnika

30

Trajanje

dva dana (16 bodova)

 

876

 

Razvoj metodike nastave muzičke kulture u osnovnim i srednjim školama u Srbiji

 

Kompetencija: K1
Prioriteti: 5, 6

Institucija

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga, Džona Kenedija 7, 11070 Novi Beograd

Koordinator

Snežana Filipović, fsnezana1@yahoo.com, 011/318-28-06, 063/171-88-79

Autori

Snežana Filipović, Milka Pajević

Realizatori

Snežana Filipović, Milka Pajević

Opšti ciljevi

Da pomogne nastavnicima muzike koja je jedan od najznačajnijih razvojnih činilaca u celokupnom razvoju ličnosti (kognitivnom, emotivnom, fizičkom) da na optimalni način adekvatno pristupe muzici kao fenomenu čovekovog izražavanja sa jedne strane i fenomenu obrazovanja sa druge.

Specifični ciljevi

Upoznavanje polaznika sa istorijskim razvojem muzičke pedagogije u Srbiji, dostignućima iz savremene psihologije i pedagogije koji su od značaja za nastavu muzike, Standardima za nastavu Muzičke kulture kod nas i u svetu, vannastavnim aktivnostima u okviru predmeta Muzička kultura u svim tipovima škola, mogućnostima unapređenja horske i vokalne tehnike, multimedijima u nastavi muzičke kulture kao i sa aktuelnim smotrama i takmičenjima značajnim za ovaj predmet

Sadržaj i aktivnosti

1.Istorijski razvoj nastave muzike u srpskim školama tokom 19. i 20. veka 2.Mogućnosti primene savremenih dostignuća psihologije i pedagogije za unapređivanje nastave muzike. 3. Standardi u obrazovanju – istorijski i problemski pristup. 4. Vannastavne aktivnosti u nastavi muzičke kulture u osnovnim školama, gimnazijama i srednjim stručnim školama. 5. Mogućnosti rada na unapređivanju horske vokalne tehnike. 6. Multimedija u nastavi muzičke kulture. 7. Smotre i takmičenja.

Ciljna grupa

nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi

Broj učesnika

30

Trajanje

dva dana (16 bodova)

 

894

 

Umeće sviranja na violini od učionice do scene

 

Kompetencija: K1
Prioriteti: 6

Institucija

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Džona Kenedija 7, 11000 Beograd

Koordinator

Radmila Marković, umbps@hotmail.com, 011/319-35-82

Autori

Vladimir Marković

Realizatori

Vladimir Marković

Opšti ciljevi

Ostvarivanje, podsticanje i razvoj u najširem smislu pristupa nastavi violine; Upućivanje u pristup nastavi violine za celokupan uzrast učenika kroz dodatne informacije o elementima istorijskog razvoja violine

Specifični ciljevi

Identifikovanje specifičnih ciljeva nastave violine, koji zavise od vrsta violinske škole, upoznavanja violine kao i poimanje pristupu nastavi koji su veliki pedagozi kroz istorijski sled dali u svojstvu svoga dela

Sadržaj i aktivnosti

1. Držanje instrumenta i položaj tela. 2. Leva ruka – zglob, šaka, prsti i palac. 3. Intonacija, pozicije, vibrato, prelazi, rad i artikulacija prstiju. 4. Desna ruka; držanje gudala, sistem opruge, produkcija tona – vođenje i brzina gudala, dobijanje ravnog tona i potezi. 5. Osnove vežbanja – skale, etide. 6. Interpretacija – poznavanje stilova kroz epohe. 7. Scensko izvođenje – individualni prilaz učenikovim sposobnostima –kontrola na sceni, saradnja sa klavirskim saradnikom i komunikacija sa publikom.

Ciljna grupa

profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim)

Broj učesnika

12

Trajanje

dva dana (16 bodova)

 

 

 

 

 

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije - Copyright 2006 © - Sva prava zadržana
Optimizovano za rezoluciju 1024x768 IE
Poslednja promena -01.12.2009.




KNJIGE U IZDANJU
UDRUŽENJA MOGU SE NABAVITI U SLEDEĆIM
KNJIŽARAMA U SRBIJI
:

-Beopolis, Makedonska 22, Beograd, tel. 322-9922
-Harmonija, Brankova 23, Beograd,
tel. 2628-933, 2634-985
-Stringer, Kralja Milutina 31, Beograd, tel. 3629-444
-Finek, Bulevar Despota Stefana 68/b, Beograd, tel. 3293-840
-Muzicka prodavnica Konga, Cumicevo sokace 1. sprat, lokal 99,
tel. 324-1947
-Knjižara Prosveta, Knez Mihailova 1, Beograd, tel. 2625-851
-Knjižara Dereta, Knez Mihailova 46, Beograd
-Srpska književna zadruga, Kralja Milana 19, Beograd, tel. 3231-593
-Knjižara Nolit, Kralja Milana 34, Beograd
-Muzicki komision Ton, Ruzveltova 38, Beograd, tel. 2446-932
-Knjižara Plato, Akademski trg 1, Beograd
-Knjižara Stubovi kulture – Beoizlog, Trg Republike 5, Beograd
-Muzicka prodavnica Mega Music, Kneginje Zorke 20, Beograd
-Knjižara Madlenianum, Glavna 32, Zemun, tel. 2107-921
-Muzicka kuca Nota, Njegoševa 15, Novi Sad, tel. (021) 6616-077
-Stringer, Katolicka porta 6, Novi Sad, tel. (021) 424-611
-Jesal, Valjevo, tel. (014) 220-383
-Nota, Stevana Mokranjca 2, Knjaževac, tel. (019) 731-423
-Muzicki magazin Solfeđo, Tržni centar žir, Jagodina, tel. (035) 243-099
-Jenny music shop, Kneza Miloša 293, Aranđelovac, tel. (034) 710-113
-Akord, Dušanova 22, Kruševac, tel. (037) 34-136
-2M, Maršala Tita 65, Macvanska Mitrovica, tel. (022) 221-75
9